ویدیو کلیپ ورزشی – 10

کارفرما

کارفرمای پروژه

FIT GYM ART

تاریخ

تاریخ و مدت

10 شهریور 1402  |  5 روز

Location

محل پروژه

تهران

این ویدئو به سفارش باشگاه فیت جیم آرت تهیه شده است

کنت تیم، تولید کننده محتوا صوتی، تصویری، گرافیکی و …

با کیفیتی و قیمت های متمایز